Adviesraad Sociaal Domein HBEL

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL is ingesteld door de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes.

Het doel van de adviesraad is eraan bijdragen dat elke Huizer, Blaricummer, Laarder of Eemnesser zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving. Vanuit die gedachte, komt de adviesraad op voor de belangen van inwoners en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over:

  1. Maatschappelijke ondersteuning/ Wmo
  2. Jeugdhulp
  3. Begeleiding naar werk

Voor en door inwoners

De adviesraad bestaat uit inwoners die op vrijwillige basis deelnemen. Zij hebben allemaal kennis en/of ervaring op het gebied van zorg en ondersteuning.

De gemeente vraagt de adviesraad te adviseren over verschillende onderwerpen. Daarbij staat het belang van inwoners altijd voorop. De adviesraad maakt daarbij graag gebruik van ervaringen van inwoners en de kennis van vakmensen. Dan kan het zijn dat de adviesraad een bijeenkomst organiseert om een onderwerp met hen te bespreken.

Ongevraagd advies

Zo nu en dan brengt de adviesraad ook advies uit, zonder dat de gemeenten daarom hebben gevraagd. Bijvoorbeeld als de adviesraad informatie heeft gekregen over zaken die niet goed geregeld zijn voor een groep inwoners. Zo vraagt de adviesraad bij de gemeente aandacht voor het verbeteren of veranderen van zaken en situaties die dat nodig hebben.

Website

De adviesraad heeft een eigen website: adviesraadsociaaldomeinhbel.nl. Op deze site vindt u alle adviezen van de raad en de reacties van de gemeenten (als deze beschikbaar zijn). Ook vindt u meer informatie over de bijeenkomsten die de adviesraad organiseert.

Vergaderingen

De maandelijkse algemene vergaderingen zijn openbaar. Als u tijdens de vergadering iets aan de raad wilt vertellen of de vergadering wilt bijwonen, dan meldt u zich van tevoren aan. U stuurt hiervoor een e-mail naar secretaris@adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook de agenda van de vergadering opvragen. 

Contact

Wilt u contact hebben met de Adviesraad? Dan kunt u mailen naar info@adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl. U ontvangt dan een reactie van een van de leden van de adviesraad.