Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is gratis, kortdurende hulp. Voor iedereen die ondersteuning of zorg nodig heeft, maar het moeilijk vindt om wegwijs te worden in alle mogelijkheden.

Een cliëntondersteuner:

  • staat naast u
  • denkt met u mee
  • helpt u met uw vragen
  • gaat zo nodig mee naar een afspraak
  • is onafhankelijk

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het maken van een afspraak bij de gemeente? Of bij het invullen van het Persoonlijk Plan?

Misschien kent u iemand die u kan helpen. Hij of zij kan ook meegaan naar het gesprek met de gemeente.

U kunt hierbij ook ondersteuning krijgen vanuit een organisatie die opkomt voor uw belangen, die naast u staat. Zij kunnen helpen om uw vraag of behoefte helder te krijgen. Ook kunnen zij ondersteunen bij andere stappen, zoals het invullen van het Persoonlijk Plan. Of meegaan naar het gesprek met de gemeente. Deze (cliënt)ondersteuning is gratis. Er zijn verschillende organisaties die zulke gratis hulp aanbieden.

(Cliënt)ondersteuning door andere organisaties

Adviespunt Zorgbelang

Adviespunt Zorgbelang komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Zorgbelang kan helpen bij het voorbereiden van een gesprek met de gemeente. En gaat met u mee als u dat wilt.

Telefoon: 06 53 88 68 09 (bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag)
E-mail: advies@adviespuntzorgbelang.nl

MEE

MEE maakt MEEdoen voor iedereen mogelijk. MEE denkt met u mee op het gebied van alle levensgebieden waaronder zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk en inkomen.

Telefoon: (035) 303 01 64
E-mail: HBEL@mee-ugv.nl

Per Saldo

Voor ondersteuning en advisering bij en informatie over:

  • het persoonsgebonden budget (pgb)
  • het persoonlijk plan ter voorbereiding op het ‘keukentafelgesprek’ met de gemeente.

Telefoon: 0900 742 48 57
E-mail: info@pgb.nl

Ieder(in)

Ieder(in) is er voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Telefoon: (030) 720 00 00
E-mail: post@iederin.nl

Sportservice ’t Gooi

Bij Team Sportservice ’t Gooi kunt u terecht voor al uw vragen over sport.

Telefoon: 06 11 42 13 27
E-mail: hetgooi@teamsportservice.nl

Viore

Viore is er voor mensen die leven met kanker. En hun naasten.

Telefoon: (035) 685 35 32
E-mail: programma@viore.org

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Midden Nederland ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers.

Telefoon: (035) 524 01 64
E-mail: huizen@vluchtelingenwerk.nl

Vrijwilligerscentrales

Er zijn allerlei manieren waarop een vrijwilliger u kan helpen. Neem voor meer informatie contact op met een vrijwilligerscentrale.

Vrijwilligerscentrale Huizen
Telefoon: (035) 526 75 53
E-mail: info@vchuizen.nl

Vrijwilligerscentrale Blaricum en Laren
Telefoon: (035) 750 41 49
E-mail: vclaren@versawelzijn.nl

Ouderenbonden

Er zijn verschillende ouderenbonden die u kunnen ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op met een van de bonden.

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)
Telefoon: (035) 526 08 12
E-mail: iboafd.gooioost@outlook.com

ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)
Tel: (0348) 46 66 88
E-mail: raadendaad@anbo.nl

PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond)
Tel: (030) 340 06 00
E-mail: pcobhuizen@outlook.com

BasBEL (Brede algemene seniorenvereniging voor de BEL-gemeenten)
Tel: (035) 526 05 61
E-mail: voorzitter@basbel.nl