Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Als u ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft, betaalt u daarvoor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,00 per maand.

U kunt vanuit de Wmo bijvoorbeeld hulp vragen bij:

  • een schoon en leefbaar huis
  • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen
  • praktische zaken goed regelen. Bijvoorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben
  • voldoende sociale contacten
  • reizen binnen uw woonplaats/regio
  • een nuttige dagbesteding
  • structuur in de dag of week

Hoe kan ik het aanvragen?

Neem contact op met het Advies- en informatiepunt. Een medewerker van de gemeente kijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Wat kost de hulp of ondersteuning?

U betaalt in 2020 voor de meeste hulp of ondersteuning uit de Wmo maximaal € 19,- per maand.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Of bent u jonger dan 23 jaar? Dan hoeft u in 2020 voor de meeste hulp uit de Wmo niks te betalen.

Uitzonderingen

Voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang blijft u een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van uw inkomen. Voor de Wmo-Taxi betaalt u een reizigersbijdrage per zone.

Centraal Administratiekantoor (CAK)

Wij leveren uw gegevens en de startdatum van de ondersteuning aan bij het CAK. U betaalt uw eigen bijdrage per maand aan het CAK. Het CAK int uw eigen bijdrage achteraf.

Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019. En de eerste facturen voor 2020. In overleg met het CAK kunt u gebruik maken van een (kosteloze) betalingsregeling.

Neem contact op met uw consulent als er iets niet klopt met de eigen bijdrage.

Ondersteuning stoppen

Als uw geen gebruik meer wilt maken van uw ondersteuning, meldt dit dan bij uw consulent. Wij verwerken dit in het systeem. Als u geen andere ondersteuning van de gemeente heeft, stopt uw eigen bijdrage. Bij verhuizing of overlijden hoeft u dit zelf niet te melden, wij zorgen ervoor dat de ondersteuning wordt stop gezet.

Meer weten?

Wilt u weten welke hulp of ondersteuning onder de eigen bijdrage van € 19,- valt? Of heeft u andere vragen over de Wmo? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt.