Eigen bijdrage

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen.U kunt bijvoorbeeld denken aan hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, dagbesteding of individuele begeleiding. Als u ondersteuning vanuit de Wmo nodig hebt om bijvoorbeeld zelfstandig thuis te blijven wonen betaalt u voor deze individuele Wmo voorziening een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Tijdens een gesprek met een Wmo consulent wordt de hoogte van de eigen bijdrage met u doorgenomen en besproken.

Uw eigen bijdrage berekenen

Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen aan de hand van uw situatie. 

De Wet langdurige zorg

Maakt u, naast een Wmo voorziening, gebruik van ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? U hoeft dan voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt alleen de eigen bijdrage voor de Wlz. U betaalt nooit meer dan de maximale eigen bijdrage die door de landelijke overheid is vastgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij het CAK.

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt.