Eigen bijdrage

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. U kunt bijvoorbeeld denken aan hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, dagbesteding of individuele begeleiding. Als u ondersteuning vanuit de Wmo nodig hebt om bijvoorbeeld zelfstandig thuis te blijven wonen, betaalt u voor deze individuele Wmo voorziening(en) een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is in 2019 maximaal € 17,50 per 4 weken. Tijdens een gesprek met een Wmo consulent wordt de eigen bijdrage met u doorgenomen en besproken.

Uw eigen bijdrage berekenen

Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen aan de hand van uw situatie. 

De Wet langdurige zorg

Maakt u, naast een Wmo voorziening, gebruik van ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? U hoeft dan voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt alleen de eigen bijdrage voor de Wlz. U betaalt nooit meer dan de maximale eigen bijdrage die door de landelijke overheid is vastgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij het CAK.

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt.