Kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang. Soms is een vergoeding mogelijk via de Belastingdienst of de gemeente. Per gemeente zijn er ook verschillen.

Wat kan ik zelf doen (met hulp van anderen)?

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang. Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar, gastouderbureaus en opvang door gastouders.

Vergoeding via de Belastingdienst

Misschien hoeft u minder te betalen voor de opvang van uw kind(eren). Bijvoorbeeld omdat u en uw partner allebei werken. Of omdat u als alleenstaande ouder werkt, een opleiding of een inburgeringscursus volgt.

Een vergoeding via de Belastingdienst heet ‘kinderopvangtoeslag’. U moet deze toeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Op hun website vindt u veel informatie.

Een deel van de kosten betaalt u zelf. De kinderopvang kan u vertellen en uitleggen wat u zelf nog moet betalen. Dit heeft ook te maken met uw inkomen.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst?

Maar wilt u wel in aanmerking komen voor lagere kosten voor kinderopvang? De gemeente geeft subsidie voor kinderen in de peuterleeftijd die gebruik maken van de kinderopvang. De peuterleeftijd is tussen de 2,5 jaar en 4 jaar oud. Daardoor worden de kosten voor de kinderopvang lager. Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. De kinderopvang kan u dit vertellen.

Voorwaarden:

  • Uw peuter is tussen de 2,5 jaar en 4 jaar oud.
  • De gemeente subsidieert 7 uren per week kinderopvang, verdeeld over 2 dagdelen. Gedurende 40 weken per jaar.

Kinderopvang met subsidie in Huizen

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? In Huizen geeft de gemeente alleen subsidie aan kinderopvang met een VVE-programma. Alleen bij zulke kinderopvang kunnen de kosten voor u lager worden.

Dus: Heeft uw kind een VVE-indicatie? Óf wilt u in aanmerking komen voor lagere kosten vanwege subsidie van de gemeente? Dan kunt u in Huizen naar:

Kinderopvang met subsidie in Blaricum, Eemnes en Laren

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? In Blaricum, Eemnes en Laren krijgt iedere kinderopvang subsidie van de gemeente. Daardoor kunnen de kosten bij iedere kinderopvang voor u lager worden.

Heeft uw kind een VVE-indicatie? In Blaricum, Eemnes en Laren hebben onderstaande kinderopvang een VVE-programma:

Kinderen met een VVE-indicatie

Kinderen worden regelmatig getest door het consultatiebureau. Als blijkt dat uw kind achterloopt in taal of in ontwikkeling, krijgt uw kind een VVE-indicatie. Een VVE-programma start vanaf de leeftijd dat uw kind 2,5 jaar is en eindigt als uw kind naar de basisschool gaat.  Dit betekent dat uw kind extra aandacht krijgt op de kinderopvang. Iedere kinderopvang met een VVE-programma krijgt subsidie van de gemeente. Daardoor worden de kosten voor u lager. Hoeveel u moet betalen is afhankelijk van uw inkomen. De kinderopvang kan u dit vertellen.

Let op: U heeft dan geen recht meer op een vergoeding (kinderopvangtoeslag) via de Belastingdienst voor de VVE-uren.

Voorwaarden:

  • Uw kind heeft een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau (Jeugd en Gezin).
  • Uw kind volgt ten minste 10,5 uur of 12 uur per week het VVE programma. Deze uren zijn verdeeld over 3 of 4 dagdelen, gedurende 40 weken per jaar.
     

Wat kan ik doen als ik het daarmee niet red?

Heeft u om een andere reden kinderopvang nodig? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk ziek bent of de situatie thuis even niet aankunt? Het is goed om eerst uw vraag helder te krijgen. Bijvoorbeeld door het invullen van het Persoonlijk Plan. U kunt ook contact opnemen met het Advies- en informatiepunt van de gemeente. Een adviseur denkt met u mee over een oplossing die bij u past. Als u geen recht heeft op een vergoeding via de Belastingdienst komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding van de gemeente: een sociaal-medische indicatie.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen

Weet u niet precies welke hulp u nodig heeft? U kunt een bekende vragen om met u mee te denken. U kunt ook contact opnemen met een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee over wat u nodig heeft. Ook kan een cliëntondersteuner helpen bij het invullen van het Persoonlijk Plan. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis. Kijk voor meer informatie bij Cliëntondersteuning.