Campagne 'Hier fix je NIX' gestart (23-09-2019)

Afgelopen zaterdag 21 september is de regionale campagne Hier fix je NIX gestart. Samen met andere gemeenten in de regio neemt gemeente Huizen hiermee het initiatief om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

campagne poster hierfixjenixOndanks de NIX18-wetgeving is het voor jongeren nog te gemakkelijk om aan alcohol te komen. Dat blijkt onder andere uit een inventarisatie die vorig jaar in opdracht van GGD Gooi en Vechtstreek werd uitgevoerd. Eén op de drie 16- en 17-jarigen geeft aan dat leeftijdsgenoten wel eens proberen om zelf alcohol te kopen. Een aanmerkelijk groter percentage (60%) komt aan alcohol via anderen.

‘Al ga je op je kop staan’

Juist de sociale omgeving kan ervoor zorgen dat jongeren niet in de verleiding komen om alcohol te drinken. Vandaar dat Hier fix je NIX zich in de eerste plaats op die omgeving richt. Het gaat om verstrekkers, zoals horeca, sportverenigingen, slijterijen en supermarkten, maar ook om vrienden, broers/zussen en ouders. De regionale campagne is bedoeld om een duidelijke grens te trekken en die ook te bewaken. ‘Al ga je op je kop staan’ is het motto dat op een speelse manier in diverse middelen is verwerkt.

Bewustwording en handhaving

Hier fix je NIX is onderdeel van een integrale aanpak waarbij bewustwording en handhaving hand in hand gaan. Gemeente Huizen heeft met de andere regiogemeenten afgesproken om een strikte lijn te hanteren. Als er alcohol wordt geschonken aan een minderjarige volgt er voor de verstrekker een boete van 1.360 euro.