Kosten Wmo-taxi naar €0,65 per zone (13-12-2019)

Vanaf 1 januari 2020 gaan inwoners met een Wmo-taxipas €0,05 meer betalen per zone. In totaal komen de kosten dan op € 0,65 per zone. De verhoging van het tarief heeft te maken met de jaarlijkse indexering.

Meer informatie

Het tarief dat de gemeente aan het vervoersbedrijf van de Wmo-taxi (Hop Taxi) betaalt, wordt jaarlijks geïndexeerd. In de periode 2013 t/m 2018 is deze indexatie niet doorberekend aan gebruikers van de Wmo-taxi. In 2020 wordt, net als afgelopen jaar, ook de reizigersbijdrage voor de Wmo-taxi geïndexeerd. Dit betekent dat inwoners met een Wmo-taxipas vanaf 1 januari 2020 een bijdrage van € 0,65 gaan betalen per zone. Dit is € 0,05 meer dan in 2019. Hiermee blijft het tarief van de Wmo-taxi onder het tarief voor openbaar vervoer.