Supergewone mensen gezocht (01-11-2018)

In heel Nederland is een tekort aan pleegouders. Hierdoor is er onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Er zijn in totaal wel 3500 pleegouders nodig. In Gooi en Vechtstreek zoeken we zoveel mogelijk pleegouders om deze kinderen een veilig thuis te bieden. Als pleegouder bied je veiligheid én een tijdelijk thuis.

Opgroeien in een veilige omgeving

Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij zijn of haar eigen ouders wonen. Zo’n kind verdient een kans om in een gezinssituatie te worden opgevangen of op te groeien. Pleegouders zijn in verschillende soorten en maten want er zijn verschillende vormen: soms voor zeven dagen per week of af en toe een weekend, een vakantie of een aantal dagen of dagdelen in de week.

Structuur, warmte en veiligheid

Rijk of arm, samenwonend of single, hetero of homo; het maakt niet uit. Wat telt is dat een ouder een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. De minimale leeftijd voor een pleegouder is 21 jaar.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 29 november vindt van 19.30 - 21.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in Bussum voor mensen die geïnteresseerd zijn om pleegouder te worden. Er wordt die avond meer informatie gegeven over pleegouderschap. Diverse pleegzorgaanbieders uit de regio zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: pleegoudergv.nl.

Pleegouder worden?

Meer weten over het worden van pleegouder of aanmelden als pleegouder? Ga dan naar pleegoudergv.nl. Algemene landelijke informatie over pleegzorg, vind je op supergewonemensengezocht.nl en pleegzorg.nl.