Zorgen over iemand in uw buurt? (27-02-2019)

De afgelopen jaren zijn er veel meer meldingen gedaan bij de politie over mensen met verward gedrag. De incidenten worden vaak steeds heftiger. Om deze reden zijn de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek gestart met een campagne om inwoners te informeren over wat zij kunnen doen als zij zich zorgen maken over iemand in hun omgeving.

Verward gedrag

Mensen kunnen om diverse redenen (tijdelijk) de grip op hun leven verliezen. Dit kan zich uiten in verward gedrag. Verschillende oorzaken kunnen hierbij een rol spelen, zoals dementie, verslaving, schulden, verlies van woning of baan.  

Er heersen veel vooroordelen over verward gedrag. Anders dan vaak wordt gedacht, zijn de meeste mensen met verward gedrag geen psychiatrisch patiĆ«nt en zijn de meeste mensen met verward gedrag niet gevaarlijk of overlast gevend. Door om te zien naar iemand die verward gedrag vertoont, kan de juiste opvang, zorg en ondersteuning worden geboden.  

Vragen of melden

Als u zich zorgen maakt om iemand, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. De gemeente adviseert en kan eventueel hulp inzetten. In het geval van een gevaarlijke of levensbedreigende situatie belt u 112. Op de website kijkjijomofkijkjijweg.nl vindt u meer tips en informatie.