Onderwijs

Alle kinderen van 5 tot 16 jaar moeten naar school. Dit heet de leerplicht. Kinderen van 16 en 17 jaar die geen diploma hebben, moeten ook nog naar school. Om de juiste school voor uw kind te vinden, is goede informatie belangrijk.

Wat kan ik zelf doen (met hulp van anderen)?

Basisonderwijs

Uw kind mag al naar de basisschool als het 4 jaar oud is. Vanaf 5 jaar is het verplicht. De basisschool duurt acht jaar. In het laatste jaar krijgt uw kind een schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Op de website Scholen op de kaart ziet u welke basisscholen er bij u in de buurt zijn. U kunt verschillende scholen met elkaar vergelijken. Heeft u een keuze gemaakt? Ga dan naar de website van de school zelf. Daar staat hoe u uw kind kunt aanmelden.

Voortgezet onderwijs

Van de basisschool heeft uw kind een schooladvies gekregen. Hiermee kunt u op zoek naar een school in het voortgezet onderwijs, passend bij uw kind. Op de website Scholen op de kaart ziet u welke middelbare scholen er bij u in de buurt zijn. Het voortgezet onderwijs kent vier niveaus: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.

Alle kinderen moeten tot hun 16e jaar naar school. Dit heet de leerplicht.

Kinderen van 16 en 17 jaar oud moeten minimaal een mbo-diploma op niveau 2 hebben. Dit heet de kwalificatieplicht. Want met een diploma heeft uw kind een betere kans om later werk te vinden.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? En heeft het nog geen diploma? Dan geldt de kwalificatieplicht. Uw kind moet overdag naar school. Volledig werken is niet toegestaan. Wel is het mogelijk om school en werk te combineren. Meer informatie hierover vindt u bij Opleidingen.

Heeft uw kind wel een diploma? Of is het 18 jaar of ouder? Dan vervalt de kwalificatieplicht. Uw kind is dan niet langer verplicht om naar school te gaan.

Passend onderwijs

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld vanwege een achterstand in taal of ontwikkeling? Of omdat uw kind een beperking heeft? Dan is het belangrijk dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dat kan op een gewone school, maar ook op een speciale school. Meer informatie over passend onderwijs vindt u op de websites Rijksoverheid, Unita (basisonderwijs) en Qinas (voortgezet onderwijs).

U moet uw kind altijd aanmelden bij een gewone school. Deze school zorgt voor een passende plek voor uw kind. Dat kan op een speciale school zijn. De school onderzoekt de mogelijkheden en bespreekt deze met u. Samen maakt u een keuze voor een school.

Verzuim

Soms kan uw kind (tijdelijk) niet naar school. Bijvoorbeeld door ziekte of een belangrijke familiegebeurtenis. Dat heet verzuim. Op de website Regionaal Bureau Leerlingzaken staat wanneer uw kind toestemming krijgt voor verzuim. En hoe u die toestemming moet aanvragen.

Als uw kind zonder geldige reden verzuimt, meldt de school dat bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken. U krijgt dan te maken met de leerplichtambtenaar. Deze zal uw kind terug naar school begeleiden. Als dat niet lukt, kunt u een boete krijgen. De leerplichtambtenaar kan ook jeugdhulp inschakelen.

Is uw kind tussen de 18 en 23 jaar oud, zonder diploma en gestopt met de opleiding? Dan neemt een adviseur van het Regionaal Bureau Leerlingzaken contact op met uw kind. U of uw kind kunnen uiteraard ook zelf contact opnemen. Samen bespreekt u wat er nodig is om weer terug naar school te gaan.

Opleiding

Bent u op zoek naar een opleiding? Misschien om daarmee werk te vinden dat bij u past? Of omdat u de Nederlandse taal nog niet voldoende spreekt, leest en schrijft? Een opleiding doen kan vaak naast uw werk. Soms kan het ook in werktijd. Kijk bij Opleidingen voor de mogelijkheden. 

Wat kan ik doen als ik het daarmee niet red?

Heeft u vragen over het onderwijs? Wilt u bijvoorbeeld weten wat uw rechten en plichten zijn? Dan kunt u terecht bij Ouder & Onderwijs.

Telefoon: 0800 - 5010 (tussen 10.00 en 15.00 uur)
E-mail: vraag@oudersonderwijs.nl

Heeft u meer of andere hulp nodig? Het is goed om eerst uw vraag helder te krijgen. Bijvoorbeeld door het invullen van het Persoonlijk Plan. U kunt ook contact opnemen met het Advies- en informatiepunt van de gemeente. Een adviseur denkt met u mee over een oplossing die bij u past. Misschien is bijvoorbeeld leerlingenvervoer voor u en uw kind een oplossing.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen

Weet u niet precies welke hulp u nodig heeft? U kunt een bekende vragen om met u mee te denken. U kunt ook contact opnemen met een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee over wat u nodig heeft. Ook kan een cliëntondersteuner helpen bij het invullen van het Persoonlijk Plan. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis. Kijk voor meer informatie bij Cliëntondersteuning.