Kindarrangement

Steeds meer kinderen groeien op in armoede. Deze kinderen kunnen niet altijd meedoen andere kinderen of met activiteiten zoals een schoolreisje. De gemeente wil juist dat alle kinderen mee kunnen doen en krijgt hier ook extra geld voor. Hiermee heeft de gemeente het kindarrangement samengesteld

Wat vergoedt de gemeente?

Voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar verstrekken wij een zwemabonnement. Dit kan een 10-badenkaart bij zwembad De Biezem of een zomerabonnement bij zwembad Sijsjesberg zijn. Wanneer u een aanvraag doet, kunt u met uw beschikking naar het zwembad gaan. Zij zorgen dat u het abonnement krijgt.

Let op! Per 1 september 2019 wordt het kindarrangement uitgebreid. Vanaf 1 september 2019 kunt u daar een aanvraag voor doen. Inwoners die op 1 september 2019 een bijstandsuitkering ontvangen en inwonende minderjarige kinderen hebben, krijgen deze regeling automatisch toegekend en ontvangen hierover in september een brief.

Voor wie is het kindarrangement?

U heeft recht op een vergoeding van het kindarrangement als uw (gezamenlijk) inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Uw inkomen kan een uitkering zijn of inkomsten uit werk. De actuele bijstandsnorm vindt u op de website van de Rijksoverheid

Hoe vraagt u het kindarrangement aan?

Denkt u dat u voor uw kind(eren) gebruik kunt maken voor deze regeling? Neem dan contact op met het Advies- en informatiepunt van de gemeente.

Heeft u nog vragen of wilt u andere hulp?

Voor al uw vragen kunt u terecht bij het Advies- en informatiepunt