Mantelzorg en mantelzorgcompliment

U bent mantelzorger als u langere tijd en onbetaald voor een ander zorgt. Meestal is dat voor iemand die u goed kent, zoals uw partner, kind, familielid, vriend of iemand in uw buurt. Mantelzorg is belangrijk zorg. Het is dankbaar werk, maar het kan ook zwaar zijn. Het is belangrijk dat u als mantelzorger niet overbelast raakt. Daarom bestaat er ondersteuning voor mantelzorgers. 

Ondersteuning 

De gemeente ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren. Bent u mantelzorger en wordt het u te zwaar? Maak dan een afspraak via het Advies- en informatiepunt van de gemeente. Een adviseur van de gemeente denkt met u mee welke vorm van ondersteuning het beste bij u past. 

Mantelzorgondersteuning HBEL gemeenten

Er zijn veel organisaties die u als mantelzorger ook ondersteuning kunnen bieden. Zij hebben vaak slimme tips voor mantelzorgers. Of zij kunnen u tijdelijk wat zorg uit handen nemen. Praten met anderen helpt vaak goed. Bijvoorbeeld tijdens een inloopochtend of in een cursus voor mantelzorgers.

Mezzo (Landelijke vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg)
Versa Welzijn
Vrijwillige thuishulp Huizen
NAH Pluspunt (Niet Aangeboren Hersenletsel)
Verslaafd aan jou (voor naasten van verslaafden)
Gezondheidszorgcoach 
VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Gooi en Vecht)
Amaris zorggroep
Vivium zorggroep
Buurtzorg
Mantelaar (koppelt ouderen aan een geneeskundestudent die bij hen past, voor zorg en gezelschap)
Viore (voor mensen die leven met kanker en hun naasten)

Mantelzorgcompliment  

Bent u zelf geen mantelzorger, maar ontvangt u mantelzorg? Dan kunt u iets terug doen voor uw mantelzorger(s) met het mantelzorgcompliment. Meestal is het compliment een geldbedrag. Hiermee bedankt u degene die voor u zorgt nog eens extra. Voor elke mantelzorger kunt u een compliment aanvragen. De gemeente bepaalt de hoogte van het geldbedrag. Het compliment is maximaal € 150,-. Wilt u iets anders geven dan geld? Meldt dat dan op het aanvraagformulier. De gemeente neemt hierover contact met u op.

Aanvragen 

U vraagt een mantelzorgcompliment aan bij de gemeente. Vul samen met uw mantelzorger het Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment in. Stuur het ingevulde formulier naar:

Maatschappelijke Zaken HBEL
Postbus 5
1270 AA Huizen

Verstuur de aanvraag uiterlijk 31 december. Elk jaar kunt u een nieuwe aanvraag doen. Uw mantelzorger mag ook in een andere gemeente wonen. 

Voorwaarden 

Er zijn een paar regels waaraan uw mantelzorger moet voldoen: 

  • Uw mantelzorger zorgt langdurig en intensief voor u: meer dan 8 uur per week en minimaal drie maanden.
  • Uw mantelzorger krijgt er geen geld voor. 
  • Het moet gaan persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding die echt nodig is. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of een beperking. En het is duidelijk anders dan de dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar geven. 
  • Het moet gaan om iemand die u kent. Zoals de zorg voor een partner, kind, familielid, vriend of iemand in uw buurt. Vrijwilligersactiviteiten, maatjesprojecten of sociale bezoekjes vallen hier niet onder. 
  • Het moet gaan om (aanvullende) zorg die niet in een zorginstelling plaatsvindt. 
  • U kunt voor maximaal drie mantelzorgers een compliment aanvragen. Wilt u meer dan 1 mantelzorger een compliment geven dan wordt het bedrag van €150,- evenredig over hen verdeeld.

Heeft u nog vragen?

Voor al uw vragen kunt u terecht bij het Advies- en informatiepunt van de gemeente.